Nợ tiền sử dụng đất quá hạn không trả được có bị thu hồi đất hay không?

Hỏi đápNợ tiền sử dụng đất quá hạn không trả được có bị thu hồi đất hay không?
Thiện hỏi 4 năm trước

Kính chào luật sư, cho tôi hỏi : Trước đây vợ chồng tôi có mua 1 miếng đất diện tích 168 m2(  Nay vẫn chưa làm nhà). Năm 2009 gia đình tôi đã làm thủ tục để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất(làm tập thể). Trong thời gian 3 năm chờ đợi để nhận giấy chững nhận nhưng không thấy. Đến cuối năm 2011 tôi lên phường hỏi thì mới biết hồ sơ của tôi đã thất lạc không có . Tôi lại bỏ mọi thời gian đi làm lại các thủ tục ban đầu. Đến đầu tháng 1năm 2012 tôi có giấy thông báo nộp tiền giá trị sử dụng đất gần 400 triệu đồng. Gia đình tôi không có khả năng để đóng số tiền đó nên đã viết giấy nợ 5 năm và đã được cấp sổ đỏ trong đó có ghi”Nợ tiền sử dụng đất”. Thời gian cũng đã gần hết 5 năm gia đình tôi vẫn chưa thanh toán được vì chỉ có đồng lương ăn chưa đủ thì làm sao có tiền lớn như vậy để nộp.Vợ chồng tôi rất lo lắng không biết tính như thế nào đành nhở luật sư tư vấn:

1/ Nếu tôi không có tiền nộp cứ giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó sau này cho con cái làm nhà thì có được không

2/Nếu cứ để như vậy nhà nước có thu hồi đất của tôi không

3/ Sau khi quá hạn 5 năm tôi nộp dần mỗi năm một ít có được không. Nếu như vậy thì tính tiền nộp sẽ được tính như thế nào. Nhà nước có tính tiền lãi số tiền tôi chưa nộp không.

Theo luật sư gia đình tôi phải làm như thế nào trong điều kiện kinh tế gia đình còn rất nhiều khó khăn.

1 Answers
Đăng Quang Nhân viên trả lời 4 năm trước

Chào chị, cảm ơn chị đã gửi yêu cầu tư vấn, công ty xin được tư vấn về trường hợp này như sau:
 
Thứ nhất, về số tiền phải đóng theo quy định tại Điều 4 Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất như sau:

Điều 4. Thu tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất

1. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất thì tiền sử dụng đất được tính bằng diện tích đất có thu tiền sử dụng đất nhân (x) với giá đất trúng đấu giá của mục đích sử dụng đất đấu giá.

2. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất thì tiền sử dụng đất phải nộp được xác định theo công thức sau:
 

Tiền sử dụng đất phải nộp

   =

Giá đất tính thu tiền sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất

  x

Diện tích đất phải nộp tiền sử dụng đất

  –

Tiền sử dụng đất được giảm theo quy định tại Điều 12 Nghị định này (nếu có)

   –

Tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền sử dụng đất (nếu có)

 
Trong đó:

a) Diện tích đất phải nộp tiền sử dụng đất là diện tích đất có thu tiền sử dụng đất ghi trên quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

b) Giá đất tính thu tiền sử dụng đất được xác định theo quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

c) Tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền sử dụng đất là tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng cho Nhà nước.

3. Trường hợp công trình nhà ở, công trình hỗn hợp nhiều tầng gắn liền với đất được Nhà nước giao đất cho nhiều đối tượng sử dụng thì tiền sử dụng đất được phân bổ cho các tầng và đối tượng sử dụng.

4. Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể Điều này.

Chị có thể tham khảo công thức tính tiền sử dụng đất như trên để xem xét xem cách tính của Uỷ ban nhân dân có phù hợp hay không? Bên cạnh đó, khi chị không nộp tiền sử dụng đất sẽ bị nhà nước truy thu đối với khoản tiền này thôi chứ vấn đề làm nhà sẽ không bị hạn chế.

Thứ hai, về việc gia đình chị không đóng đủ thuế đất mà thuộc một trong các trường hợp sau quy định tại Luật đất đai 2013 thì mới bị thu hồi đất :

Điều 64. Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai

1. Các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai bao gồm:

a) Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà vẫn tiếp tục vi phạm.

b) Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất;

c) Đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền

d) Đất không được chuyển nhượng, tặng cho theo quy định của Luật này mà nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho;

đ) Đất được Nhà nước giao để quản lý mà để bị lấn, chiếm.

e) Đất không được chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này mà người sử dụng đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm;

g) Người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà không chấp hành;

h) Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục; đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liên tục; đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn 24 tháng liên tục;

i) Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuế đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng.

2. Việc thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai phải căn cứ vào văn bản, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi vi phạm pháp luật về đất đai.

Thứ ba, về việc chị chưa nộp đủ tiền cho nhà nước thì sẽ không bị tính lãi tương ứng với số tiền phải nộp; bên cạnh đó, chị có thể làm đơn gửi cơ quan có thẩm quyền để xin gia hạn thêm thời gian nộp số tiền này nếu như có lý do chính đáng kèm theo.

Trân trọng.