4 Tháng Chín, 2016

Nợ xấu và cách thu hồi những khoản nợ xấu

Tương tự như nợ khó đòi, những khoản nợ xấu cũng ảnh hưởng tới doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức cơ quan nhà nước. Đối với […]
4 Tháng Chín, 2016

Những cách gặp khách nợ không hẹn trước

Đối với khách nợ việc hẹn gặp làm việc cụ thể khá khó khăn, đôi khi việc thu hồi nợ của bạn muốn nhanh gọn ta […]